Friday, 6 December 2013

Irish Language Classes at the Irish Cultural Centre

Má tá cúpla bliain déanta agat sa teanga Gaeilge ar scoil agus b'fhéidir suas go dtí an Teastas Sóisearach, agus más mian leat do scileanna sa sean teanga a fheabhsú tá deis iontach agat anseo i Hammersmith.
Beidh ranganna Gaeilge an Irish Cultural Centre Hammersmith ag tosnú arís tar éis na Nollag agus tá mic léinn nua á lorg acu.
Le déanaí ag Féile Scannán na hÉireann i Londain taispeánadh dhá scannán i nGaeilge, le fotheidil, ar ndóigh! Chríochnaigh an ócáid le seisiún Ceisteanna agus Freagraí dá-theangach leis an lucht  scannaíochta.  Bhí mic léinn as na ranganna Gaeilge páirteach sa seisiún seo, an chéad ceann dá-theangach le Gaeilge dá leithéid  i bhFéile Scannán i Londain, le haistriúchán beo ó Danny Sheehy as Gaeltacht Chiarraí - sin fianaise go bhfuil ag éirí go maith leis na ranganna Gaeilge i Hammersmith!
Má theastaíonn uait do scileanna sa Ghaeilge a athbheochain, gheobhaidh tú na sonraí  anseo 


Translation - If you studied Irish at school up to Junior Cert Level, and fancy refreshing your skills here in Hammersmith then this could be the perfect opportunity.  The Irish Cultural Centre’s Irish Language classes re-commence after Christmas and are looking for new recruits.

At the recent Irish Film Festival a double bill of Irish language films took place.  This event culminated in a question and answer session. Students from the Irish Cultural Centres language classes were involved in the first Irish English bi-lingual Q&A in a London film festival, with live translation from Danny Sheehy: a testament to the success of the classes!

If you would like to re-ignite your Irish Language skills you can find all the details here 

No comments:

Post a Comment